Skip to main content

Vi leverer komplette byggesett med bjelkelag, bindingsverk, takverk m.m., ferdig kappet og merket.

Spar byggetid

Pre-cut

Nødvendige monterings- og detaljtegninger – samt materialliste med henvisning om hvor materialene skal benyttes, følger byggesettet.

Ferdigkappet byggesett gir en avlastning og lagring på byggeplass som optimaliserer fremdriften av byggearbeidene.

I tillegg kommer sparte kostnader på materialforbruk, samt en ryddig byggeplass uten kapp og svinn.